โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก
ภาพอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพปากและฟัน
ภาพไอคอน

ข่าวกิจกรรม


ภาพไอคอน

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารให้กับนักเรียน

(โหลดคู่มือสำหรับผู้บริจาคอาหาร)

 • ผู้ใหญ่ใจดี ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี บริจาคข้าวสาร อาหารแ้ห้ง 5 ถุง วันที่ 9 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี บริจาคข้าวสาร อาหารแ้ห้ง 5 ถุง ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี กองทุนทอง-กองศรี สายคูณและวันศาลาทอง บริจาคไข่ 50 กิโล ถั่วฝักยาว วันที่ 6 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี กองทุนทอง-กองศรี สายคูณและวันศาลาทอง บริจาคไข่ 50 กิโล ถั่วฝักยาว ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี วัยวุฒิ-อัญมณี สุตเศวต บริจาคเงิน จำนวน 500 บาท วันที่ 4 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี วัยวุฒิ-อัญมณี สุตเศวต บริจาคเงิน จำนวน 500 บาท ให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นายนิพันธ์ นางมะนัสนันท์ อนวัช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500 บาท วันที่ 3 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี นายนิพันธ์ นางมะนัสนันท์ อนวัช และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 500 บาทให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน บริจาคพัดลม 2 เครื่อง วันที่ 3 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน บริจาคพัดลม 2 เครื่องให้กับโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้
 • ผู้ใหญ่ใจดี นางสาวธัยพรรณ ทองตันั บริจาคของใช้ส่วนตัว วันที่ 2 ส.ค. 2561
  ผู้ใหญ่ใจดี ครอบครัววงหาสาย บริจาคเงินค่าอาหารนักเรียนให้กับโรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ด.ญ.ปาณิสา ประดับสุข(รสอ.เมืองอุบลฯ) ทางโรงเรียนจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ภาพไอคอน

ข่าวประชาสัมพันธ์>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
(รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ พนักงานราชการ ในตำแหน่ง ครูผู้สอน
(ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินพนักงานราชการ) ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2561
>>ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ประกาศรายชื่อผู้สมัคร) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ภาพไอคอน

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง


ภาพกิ๊บประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561ภาพกิ๊บ ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561
ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---กิจกรรมลูกเสือเดินทางไกล เข้าค่าย ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี

รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 7 การจัดการเรียนสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
 • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
  นายมีเกียรติ นาสมตรึก
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์ สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิ้งเว็บระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์ กบข.
ลิงค์เว็บไซต์ คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++