โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก

ข่าวประกาศ


ประกาศโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ภาพกิ๊บ (รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก) ภาพกิ๊บ
ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมบุคลกรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป
รุ่นที่ 7/2560 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และหลักสูตรผู้ำกำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบืิ้องต้น (BTC) รุ่นที่ 1/2560
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล


ข่าวความเคลือนไหว


ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการให้กับผู้ปกครองนักเรียน หรือประชาชนใตเขตพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 7 การจัดการเรียนสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
  • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
    นายมีเกียรติ นาสมตรึก
    ผู้อำนวยการโรงเรียนแบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์  สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  กบข.
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++