ภาพริบบิ้น

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี

คุณอยู่ที่ : Home> หน้าแรก

โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล รับโล่ห์รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ระดับชาติ ประจำปี 2560
ในงานการประชุมวิชาการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและประกาศเกียรติคุณ ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานีีี


ข่าวความเคลือนไหว


ภาพไอคอน

--- วิดีทัศน์ ---


โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดทำโบว์ไว้ทุกข์บริการให้กับผู้ปกครองนักเรียน หรือประชาชนใตเขตพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รายการแรงบันดาลใจแห่งความหวัง ตอนที่ 7 การจัดการเรียนสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญา
  • ภาพนายมีเกียรติ นามสมตรึก
    นายมีเกียรติ นาสมตรึก
    ผู้อำนวยการโรงเรียน


แบบสำรวจความต้องการช่วยเหลือเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
ความต้องการช่วยเหลือ ข้อมูล CSR
ผู้รับผิดชอบ น.ส.สิริกร สิงขรอาจ
โทร.097-9655646
ภาพไอคอน--แนะนำเว็บไซต์--


ลิงค์เว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ
ลิงค์เว็บไซต์  สพฐ.
ลิงค์เว็บไซต์ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลิงค์เว็บไซต์ กสท. gtech.obec.go.th
ลิงค์เว็บไซต์  กบข.
ลิงค์เว็บไซต์  คุรุสภา
ลิ้งเว็บศูนย์สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ
ลิ้งเว็บศูนย์อาชีพออทิสติกไทย

ภาพไอคอน ปฏิทินโรงเรียนอุบลปัญญานุกูลภาพไอคอน facebook


ภาพไอคอน--- ข่าวบริการ ---


+++จำนวนผู้ออนไลน์+++

+++จำนวนผู้เข้าชม+++